Hlavná stránka

DHZ Kysuce

Kalendáre pre DHZ Kysuce  v počte viac ako 300 ks

0102

Zozbierali sme, zdigitalizovali, graficky upravili a vydali vo formáte závesných kalendárov A3 v počte viac ako 300ks a CD (fotografie sú z pôvodných snímok  a kroník Dobrovoľných hasičských zborov z Kysúc).

Vyhodnotenie spoločných cieľov …

Na začiatku roku 2014 hodnotili spoločné aktivity z minulého roku predstavitelia občianskeho združenia Pre Kysuce a Dobrovoľnej požiarnej ochrany okresu Čadca.
Predseda o.z. Pre Kysuce Milan Rebroš poďakoval za úspešnú spoluprácu a za spoločné stretnutia s dobrovoľnými hasičskými zbormi počas minulého roku. Uviedol, že naše združenie sa zaviazalo pomáhať združeniam a spolkom na Kysuciach najmä tým čo sami pomáhajú nám občanom Kysúc.
Predsedovia Milan Rebroš a Ľudovít Kováčik sa dohodli na vzájomnej pomoci a koordinácií aktivít aj v tomto roku smerujúcich najmä k získaniu hasičskej techniky na Kysuce, ale aj spoločným organizovaním stretnutí.

V minulom roku sme dali záväzok hasičom, že spracujeme a vydáme veľké kalendáre pre každý dobrovoľný hasičský zbor na Kysuciach s fotografiami ich členov tak, aby reprezentovali situácie ako trávia svoj spoločný voľný čas, ako oslavujú a súčasne ich potešili zo záberov z minulého obdobia, uviedol Milan Rebroš.
Spracovaním vybraných fotografií a vydaním hodnotného kalendára dobrovoľných hasičov na rok 2014 zachováme spomienky zo stretnutí našich hasičských zborov, povedal predseda OV DPO Ľudovít Kováčik.
Na záver Milan Rebroš spolu s podpredsedom o.z. Pre Kysuce Jozefom Cechom odovzdali spomínané kalendáre Tieto kalendáre sú spracované z archívu dobrovoľných hasičov Kysúc, upravené, ale najmä financované našim občianskym združením, avšak cieľom je „ukázať“ ich širokej verejností, uviedol po odovzdaní Jozef Cech.
Obsah kalendárov tvoria fotografie súčasných ako aj starších záberov dobrovoľných hasičov chronologicky spracované tak, aby každý dobrovoľný zbor si našiel ten svoj záber. Sú spracované nielen v tlačenej ale aj v elektronickej podobe na CD.

„Verím, že spracovaný materiál bude základom pre vydanie obsiahlejšieho formátu súčasných, ale aj nedávno minulých, priam historických záberov neodmysliteľnej práce dobrovoľných hasičov na Kysuciach, nakoniec dodal Milan Rebroš.

Na snímkach :
predseda Okresného výboru DPO Ľudovít Kováčik
a
predseda o.z. „Pre Kysuce“ Milan Rebroš
podpredseda Jozef Cech